• تیتر خبر4 / بهمن / 2017 در بسیاری از حمل و نقل ها، آیتم ها ابتدا روی یک کانوایر ترکیبی قرار داده میشوند که سرعت را با کانوایر اصلی هماهنگ میکند و بسته ها را هر وقت که جای خالی باشد بارگذاری میکند. سپس، یک سیستم القایی با استفاده از کانوایر هوشمند فاصله بین بسته ها را تنظیم میکند و به طور یکسان جداسازی میکند.
    بسیاری از مواقع از دستگاه های pusher و سیستم های مرتب سازی عمودی هم در زمان جابجایی آیتم های سنگین تر استفاده میشود. این نوع دستگاه ها در همه صنایع به خصوص در سیستم های حمل بار کاربرد دارند.
    یکی از چالش ها در مرتب سازی، نحوه جابجایی از یک کانوایر به کانوایر دیگر است بدون توقف یا صدمه زدن به محصولات که باید به آن توجه داشت.


     
    کانوایر و سیستم های مرتب سازی