• تیتر خبر22 / آذر / 2016 کانوایر گراویتی یا جاذبه رایج ترین و مقرون به صرفه ترین روش برای انتقال بار میباشد. این نوع کانوایرها معمولاً با شیب اندکی ساخته میشوند بنابراین با استفاده از نیروی جاذبه انتقال بار را انجام میدهند به خصوص در فواصل طولانی.
  کابرد ها :

  •    انتقال جعبه، لامپ، مقوا و ...
  •    انیاشت بدون تماس
  •    بارهای پالت در زمانی که تخته های پایینی بر غلطک عمود میباشند.
  •    بارهای پالت در زمانی که تخته های پایینی با غلطک موازی هستند.
  •    بارگذاری/تخلیه جانبی
  •    انباشت بار ها
  در چه مکان هایی کاربرد دارد؟

  •    انبارداری و توزیع
  •    تولید
  •    انجام سفارش
  •    هوا فضا
  •    خودرو سازی
  •    انتقال مواد بسته بندی
  •    کابینت و مبلمان
  •    غذا و نوشیدنی

   
  کانوایر جاذبه چیست؟