• تیتر خبر3 / فروردین / 2016
    - برای طولانی شدن عمر توری سرندی بهتر است از لاستیک های سرند استفاده شود.
    - این لاستیک ها مابین توری و سرند نصب میشود و باعث میگردد موادی که از طریق حامل ها بر روی سرند ریخته میشود در یک نقطه جمع و موجب پاره شدن توری در آن     محل نشود.
    - ضمنا لاستیک مانع تماس توری با بدنه دستگاه شده و در موقع لرزش از سائیده شدن توری توسط بدنه سرند جلوگیری میکند و باعث ویبره بهتر سرند نیز میشود.
    - همچنین برای بهتر کار کردن توری و دستگاه سرند نسبت مواد حامل روی توری محاسبه و از ریختن بیش از اندازه مواد روی توری خودداری شود.
    نکاتی در مورد توری سرندی