• تیتر خبر31 / دی / 2015 تسمه نقاله نوعی از تسمه ها می باشد که در صنعت مصرف می شود و برای جابجایی اجناس و کالاها بر روی یک ریل متحرک و
  شیبدار از تسمه نقاله استفاده می شودو در واقع حمل ونقل پیوسته ومکانیکی مواد توسط تسمه نقاله باعث می شود که کالا ومحصولات تولیدی بصورت مطمئن ، پیوسته و در زمان مشخص منتقل شوند و در نتیجه همیشه می دانیم  که در هر زمانی چه مقدار کالا تولید کرده ایم . دراین متن درباره انواع تسمه نقاله توضیحات مختصری داده شده است:
  انواع نقاله ها :
  - نوار نقاله تسمه ای  
  - نوار نقاله پیاله ای  
  -نوار نقاله صفحه دار
  -نوار نقاله بازوئی        
  - نوار نقاله زنجیری      
  -نوار نقاله ناودانی                              
  -نوارنقاله قرقره ای    
  -نوار نقاله غلطکی    
  -نوار نقاله پیچشی   
  -نوار نقاله بکسلی  
  -نوار نقاله قرقره ای
  -نوارنقاله چرخی
  - نوار نقاله انعطاف پذیر 
  انواع تسمه نقاله ها