• تیتر خبر13 / تیر / 2016 شاید تشخیص عیب خودرو به نظرتان کاری غیر ممکن برسد، ولی به خودرو هم مانند بدن‌تان فکر کنید. برای مثال، اگر معده شما بی‌خود و بی‌جهت درد بگیرد، برای تشخیص علت درد، احتمالاً به یاد آخرین غذایی که خورده‌اید می‌افتید. همان لحظه‌ای که به یاد چیزی غیرمعمول می‌افتید، وقت آن است که عیب را تشخیص بدهید و راهی برای رفع آن پیدا بکنید. ایرادهای مکانیکی خودرو هم مانند ایرادهای برقی، اغلب با سر و صداها و علایم هشدار دهنده‌ای همراه هستند که نشان می‌دهند چیزی درست کار نمی‌کند. در طول سال، زیاد ازگیربکس کار کشیده می‌شود، به همین خاطر پس از مدتی عیب و ایراد پیدا می‌کند. تعمیر گیربکس ممکن است گران تمام بشود، پس ارزش دارد به هر چیزی که غیرعادی به نظر می‌رسد توجه کنید. باور کنید یا نه، هنوز افرادی هستند که دوست دارند به صورت دستی دنده عوض کنند، پدال کلاچ و دسته دنده داشته باشند، و افرادی هم هستند که این کار را با اشتیاق انجام می‌دهند. گیربکس های دستی به رغم عملکرد ساده‌شان، به نوبه خودشان می‌توانند عیب و ایرادهایی پیدا کنند. یکی از ایرادهای مهم این است که وقتی پدال کلاچ را می‌فشارید و سعی می‌کنید دنده را عوض کنید، دنده جا نمی‌رود.
  معایب عمده گیربکس
  کلیه دنده ها به جز دنده چهار زوزه می کشد
  1- سائیدگی و کچلی دو طرف میل دنده زیر محل قرار گرفتن ساچمه ها
  2- کچلی و سائیدگی ساچمه ها یا بلبرینگ دنده زیر
   
  یکی از دنده ها هنگام حرکت زوزه می کشد (مثلا دنده دو)
  1- سائیدگی و معیوب شدن بوش همان دنده     2 – تیز کردن و سائیدگی همان دنده
   
  هنگام حرکت دو دنده از یک ماهک بیرون می زند (مثال دنده دو و سه)
  1- معیوب بودن یا شکستن فنر و ساچمه ماهک
  2- خلاصی و سائیدگی بیش از حد میل ماهک و ماهک
   
  کلیه دنده ها بیرون می زند
  1-خلاصی افقی بیش از حد مجاز دند
  2- سائیدگی بیش از حد واشر مسی دو طرف دنده زیر
   
  هنگام حرکت و رها کردن کلاچ از گیربکس صدای زوزه شنیده می شود
  معیوب بودن بلبرینگ یا بو سر میل لنگ
   
  کلیه دنده های تعویضی تولید صدا می کند معیوب
  1- معیوب بودن سیستم کلاچ از جمله هوا
  2- رگلاژ نبودن کلاچ
  3- معیوب بودن دیسک و صفحه کلاچ

   
  معایب عمده گیربکس