• تیتر خبر14 / تیر / 2016

  نام سنگ :     سنگ تراورتن لمعه دشت
  نام علمی سنگ : آهک اسپاریتی
  استان : اردبیل
  شهرستان : اردبیل
  نام سنگ :     سنگ تراورتن لمعه دشت
  نام علمی سنگ : آهک اسپاریتی
  استان : اردبیل
  شهرستان : اردبیل
  معادن سنگ استان اردبیل