• تیتر خبر4 / اردیبهشت / 2016

    رولر کانوایر

    نوع دیگری از کانوایرها است که با استفاده از رولرها می‌توان جسم مورد نظر را با سر خوردن روی رولرها جابجا کرد. این کانوایر می‌تواند موتور دار یا بدون موتور باشد. که به نوع بدون موتور آن اصطلاحاً ثقلی می‌گویند.نوع پیشرفته این سیستم با نام رولر کانوایر فری-فلو ( Free Flow Roller Conveyor ) میباشد که عملکردی به شرح ذیل دارد :

    فری- فلو واید رولرز کانوایر ( Free Flow Wide Rollers Conveyor ) چیست؟

    سیستم فری- فلو یا پاور- فری، سیستمی است که در آن غلتک هم میتواند محرک (یعنی حرکت دهنده) باشد و هم کاملاً هرز عمل نماید. به عبارتی غلتک پالت حامل محصول را بصورت خطی به حرکت در می آورد و تا زمانیکه مانعی پیش بینی شده مانند استاپر فعال نگردد حرکت ادامه پیدا می کند . در زمان فعال شدن استاپر یا هر مانع دیگری که دربرابرپالت حامل محصول قرار بگیرد، حرکت پالت متوقف می گردد . در این حالت سیستم فری- فلو نقش خود را ایفا می نماید یعنی اینکه غلتک های در حال تماس با پالت بحالت هرز گرد در می آیند . سیستم قابل تنظیم (Adjustable System) مصرف کننده را قادر می نماید قدرت چرخشی غلتکها را در حد مورد نیاز تنظیم بنماید . در این حالت امکان اینکه بعلت عدم هموار بودن مسیر حرکت و یا ... پالت حاوی محصول در بین راه متوقف بگردد وجود ندارد و اشکالی در پروسه تولید بروز نمی‌کند . همچنین عرض مناسب طراحی شده برای غلتکها با ایجاد اصطکاک بیشتر حرکت مطلوبتری را بوجود می آورد. و همچنین فاصله مناسب طراحی شده مابین سطح فوقانی غلتک و سطح زیرین پالت امکان سایش پالت به بدنه را غیرممکن می سازد. البته باید در نظر داشت غلتک جانبی نیز نقش بسیار تاثیر گذاری در هدایت بهتر پالت دارد. این سیستم بیشتر برای خطوط تولیدی که محصول باید در ضمن حرکت متصل به برق و روشن باشند توصیه می گردد.
    رولر کانوایر و سیستم فری فلو (Free Flow Wide Rollers Conveyor)