• تیتر خبر7 / خرداد / 2016
  دسته اول-گیربکسهای کاهنده:
  این نوع گیربکس ها بین محرک ومتحرک قرار میگیرند و دور موردنیاز را تأمین میکنند ودر تیپ های مختلفی ساخته میشوند.
  الف) گیربکس باچرخ دنده های ساده
  ساده ترین سیستم درگیری دومحور موازی با استفاده از چرخ دنده های ساده امکان پذیر میباشد که دنده کاملاً موازی در امتدادمحور شفت میباشد و بیشترین کاربرد را در گیربکس های خودرو و گیربکس ماشین های ابزار مانند تراش و فرز وغیره را دارد. انتقال نیرو در دنده های ساده بصورت سطحی و خطی میباشد.
  ب)گیربکس باچرخ دنده های هلیکال
  این نوع چرخ دنده ها ازدسته چرخ دنده های مارپیچ میباشند. انتقال نیرو در این دنده ها با حرکت یک نقطه در امتداد سطح دنده انجام میشود. کاربرد این نوع دنده ها به منظور کاستن صدا و درگیری نرم چرخ دنده ها در سیستم های مختلف انتقال نیرو بکار میروند و میتوانند در دورها و توان های بالاتری نسبت به دنده های ساده استفاده شوند.
  ج)گیربکس باچرخ دنده های جناغی
  به منظور کاستن نیروی محوری روی شفت، دنده ها و چرخ دنده های هلیکال وهمچنین افزایش میزان گشتاور انتقال یافته ،دنده های هلیکال بصورت متقابل به صورت جناغی بکار میروند. این نوع دنده ها در گیربکس های کاهنده پرقدرت مانند آسیاب های سیمان، ورودی خط فولاد و امثال آن بیشترین کاربرد را دارند.
  د)گیربکس باچرخ دنده های حلزونی
  درحالاتی که میزان کاهش سرعت بالا بوده وهمچنین فضا محدود میباشد و دو محور ورود و خروج دریک امتداد نباشد ازگیربکس های حلزونی VF و یامرکب VF/VF که ازچرخ دنده حلزون و پیچ حلزون استفاده میگردد.
  ﻫ )گیربکس باچرخ دنده اسپیرال (مخروطی پیچ)
   درگیربکس هایی که به منظور انتقال نیرو در محورها، متعامد و غیرمتعامد و متنافر نیاز به سیستم درگیری دنده ها در دو سطح مورب بوده که توسط چرخ دنده های مخروطی مارپیچ (اسپیرال) و بادنده های هلیکال ترکیب شده تأمین میگردد.
  و)گیربکس باچرخ دنده های خورشیدی
  امروزه درصنایع سبک و سنگین برای کاهش ویا افزایش دور در صورت بالا بودن نسبت تبدیل و توان های بسیار بالا در فضاهای محدود و راندمان بالای گیربکس، ازاین نوع چرخ دنده ها استفاده میشوند. چرخ دنده های خورشیدی با قابلیت استفاده در دورهای بالا و توان های بالا یکی ازپرکارترین چرخ دنده ها درصنایع نوین معرفی شده اند.
  ز)گیربکس فن برجهای خنک کن (کولینک تاور)
  درصنایعی که میبایست ازفن های خنک کن آب مصرفی و کاهش حرارت چرخه تولید انرژی استفاده کرد به منظور تأمین دور لازم جهت خنک کنندگی کافی از گیربکس های مخصوصی به نام گیربکس های فن برجهای خنک کن (کولینگ تاور) استفاده میشود.
  دسته دوم –گیربکس های افزاینده:
  درصنایع کشوربخصوص صنایع نیروگاهی و صنایع پالایشگاهی و صنایع پتروشیمی و غیره نیاز به گیربکس های با دور بالا میباشد که این نوع گیربکس ها، گیربکس های افزاینده نامیده میشوند.
  انواع گیربکس