توری سرندی
کاربرد این نوع توری بیشتر در معادن شن و ماسه برای جداسازی می باشد
  • جزئیات
  • دانلود