رولیک تعویضی
این نوع رولیک دارای گردگیر، کاسه نمد و لابرنت نر و مادگی برای جلوگیری از نفوذ گرد و خاک می باشد.

 
  • جزئیات
  • دانلود