• تیتر خبر16 / مرداد / 2015 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری در تاریخ 17 آذر 95 برگزار شد.
    این کنفرانس هدف شناسایی حجم و ظرفیت توانمندی ها و نیازمندی های موجود در صنعت ساخت قطعات و تجهیزات و بررسی امکان توسعه خرد و کلان (در سطح بنگاه و صنعت) صنعت ساخت قطعات و تجهیزات کشور با بکارگیری رویکردهای تنوع و استفاده از سرریز دانش، فناوری و محصول در کنار بررسی عوامل شکست بازار در صنعت ساخت قطعات و تجهیزات کشور توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار گردید.
    کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری